Verneombud

På de fleste arbeidsplasser skal det være et verneombud. Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som gjelder arbeidsmiljøet. Ta kontakt med verneombudet på jobben din om det er noe du mener er farlig eller uheldig på arbeidsplassen, og som du mener bør rettes opp.

Verneombudet skal være valgt av og skal representere de ansatte.  Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte.

Legg igjen en kommentar