Trakassering, vold og trusler

Som arbeidstaker har du krav på at arbeidet legges til rette slik at din integritet og verdighet ivaretas. Du skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Så langt det er mulig, skal du beskyttes mot vold, trusler og uheldig belastninger som følge av kontakt med andre.

Er du utsatt for vold eller andre overgrep bør du anmelde overgrepet.

Legg igjen en kommentar