Har du fått sommerjobb?

Du har alltid rett på skikkelig opplæring når du starter i en ny jobb. Det gjelder både hvordan selve arbeidet skal gjøres, og hvilke spesielle regler du må følge for å ivareta hensyn til sikkerhet og helse.

Ingen kan kreve at du skal kunne alt om den nye jobben med en gang. Å lære deg opp til å mestre jobben hører med til arbeidsgiverens plikter. Dette er en del av den vanlige arbeidstiden, og du har krav på lønn for den tiden opplæringen pågår.

Les mer om opplæring her.

På bloggen kan du lese mer kjedelig, men viktig info om ting som arbeidskontrakt, overtid, lønn og lignende.

Arbeidstid

Hei bloggen.

Kort innpå. Husk at du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe.

Er du over 18 år må den alminnelige arbeidstiden ikke være mer enn 9 timer i døgnet og 40 timer i uken. Er du under 18 år må arbeidstiden din ikke hindre skolegang.

Skal eller vil du jobbe mer enn dette, se blogginnlegget mitt om overtid.

Greit å vite.

Ikke glem arbeidskontrakten!

Kjære lesere!

Visste du at ALLE arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidskontrakt?

Den skal inngås i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lenge arbeidsforholdet varer. Det er ingen unntak fra denne regelen.

I den skriftlige arbeidsavtalen skal blant annet disse viktige tingene være på plass:

  • Beskrivelse av arbeidet
  • Arbeidstid og pauser
  • Lønn og eventuelle tillegg (for eksempel tillegg for nattarbeid eller kostgjørelse)
  • Overtidstillegg dersom du er over 18 år og blir pålagt å jobbe overtid
  • Arbeidssted
  • Avtalens varighet og oppsigelsesfrister

PS: Les nøye igjennom avtalen før du signerer.

Mer om arbeidskontrakt.

-Kjedelig, men viktig

Viktig pauseinfo

Hei bloggen!
Viktig pauseinfo:

Som arbeidstaker har du rett til minst én pause når du jobber mer enn fem og en halv time i løpet av en dag. Når den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være på minimum en halv time.

Kjedelig, men viktig.

Mer om pause.

Jobbe i julen?

Hei alle sammen,

Lenge siden sist!

Er du blant de som skal jobbe litt ekstra i desember? Husk at du alltid har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe. Er du over 18 år må den alminnelige arbeidstiden ikke være mer enn 9 timer i døgnet og 40 timer i uken. Er du under 18 år må arbeidstiden din ikke hindre skolegang.

Skal eller vil du jobbe mer enn dette, se blogginnlegget mitt om overtid.

Greit å vite.

God jul, og et kjedelig, men viktig nytt år!

blogg26juni