Spørsmål og svar

På min Facebook-side kan du stille spørsmål om arbeidslivet som du lurer på.

Lang dag på jobben? Sjekk om du har krav på pause her!

Posted by Kjedelig, men viktig on Tuesday, May 26, 2015

2 kommentarer til «Spørsmål og svar»

  1. Hei, har ikke fått ferie på nesten 2 år selv om jeg søker så får jeg avslag? Hva gjør jeg da? Er deltidsansatt, så jeg får heller ikke overført dagene til året etter! Hva er mulighetene her?

    1. Hei Jonas. Arbeidsgiver plikter å sørge for at de ansatte får ferie jf. ferieloven § 5 (1)(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21/KAPITTEL_2#§5). Det følger av § 7 at ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet i løpet av ferieåret, skal overføres til det påfølgende ferieår. Det fremkommer i samme bestemmelse at hvis det er arbeidsgiver som er skyld i den manglende ferieavvikling, så kan arbeidstaker kreve erstatning etter § 14. Du kan lese mer om ferie på våre nettsider(http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78188).

Legg igjen en kommentar