Sommerjobb

Samme reglene gjelder for sommerjobb som i andre jobber. Noen tips er allikevel fint å ta med seg:

1. Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt – uansett jobb. I arbeidskontrakten skal det blant annet stå noe om:

* Arbeidstid og pauser

* Lønn

* Beskrivelse av arbeidet

* Overtidstillegg

* Arbeidssted

2. Du har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe

3. Du har krav på overtidsbetalt når du jobber overtid

4. Du har krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre

5. Du har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time

Legg igjen en kommentar