Kort og godt om arbeidsplan

Kjøre følgere,

Jobber du til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider du skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med din tillitsvalgte. Arbeidsplanen skal drøftes med tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før den trer i kraft. Unntaket er hvis det er finnes en tariffavtale på jobben din som sier noe annet.

Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for deg som arbeidstaker.

Kjedelig kanskje, men definitivt viktig!

Ikke glem arbeidskontrakten!

Kjære lesere!

Visste du at ALLE arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidskontrakt?

Den skal inngås i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lenge arbeidsforholdet varer. Det er ingen unntak fra denne regelen.

I den skriftlige arbeidsavtalen skal blant annet disse viktige tingene være på plass:

  • Beskrivelse av arbeidet
  • Arbeidstid og pauser
  • Lønn og eventuelle tillegg (for eksempel tillegg for nattarbeid eller kostgjørelse)
  • Overtidstillegg dersom du er over 18 år og blir pålagt å jobbe overtid
  • Arbeidssted
  • Avtalens varighet og oppsigelsesfrister

PS: Les nøye igjennom avtalen før du signerer.

Mer om arbeidskontrakt.

-Kjedelig, men viktig

Viktig pauseinfo

Hei bloggen!
Viktig pauseinfo:

Som arbeidstaker har du rett til minst én pause når du jobber mer enn fem og en halv time i løpet av en dag. Når den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være på minimum en halv time.

Kjedelig, men viktig.

Mer om pause.

Jobbe i julen?

Hei alle sammen,

Lenge siden sist!

Er du blant de som skal jobbe litt ekstra i desember? Husk at du alltid har krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe. Er du over 18 år må den alminnelige arbeidstiden ikke være mer enn 9 timer i døgnet og 40 timer i uken. Er du under 18 år må arbeidstiden din ikke hindre skolegang.

Skal eller vil du jobbe mer enn dette, se blogginnlegget mitt om overtid.

Greit å vite.

God jul, og et kjedelig, men viktig nytt år!

blogg26juni