Organisasjoner

Arbeidstakerorganisasjoner (fagforeninger) og arbeidsgiverorganisasjoner er organisasjoner hvor arbeidstakere eller arbeidsgivere kan organisere seg, og få svar på spørsmål relatert til jobb.

Som arbeidstaker kan det være en fordel å være medlem av en fagforening, særlig når du er i jobb over lengre tid. Arbeidsgiveren din kan ikke nekte deg å være medlem av en fagforening.

Foreningene forhandler om lønn og arbeidsvilkår, og er part i tariffavtalene som finnes på mange arbeidsplasser. Tillitsvalgte på arbeidsplassen kan gi deg flere opplysninger om dette.

Eksempler på arbeidstakerorganisasjoner er Fellesforbundet og Parat.

Eksempler på arbeidsgiverorganisasjoner er NHO ReiselivVirke og KS.

I tillegg kan Arbeidstilsynet hjelpe deg med å svare på det meste du lurer på om arbeidslivet.

Legg igjen en kommentar