Opplæring

Som ny i jobben har du krav på skikkelig opplæring i arbeidet du skal utføre. Husk at det gjelder alt fra hvilke arbeidsoppgaver du skal gjøre og hvordan du skal utføre dem, til at du skal ha opplæring i sikker bruk av blant annet maskiner og utstyr.

Det er også verdt å merke seg at det er ekstra strenge krav til opplæring for noen arbeidsoppgaver, f.eks. hvis du jobber med kjemikalier. I tillegg vil arbeid med enkelte typer arbeidsutstyr som gravemaskiner og kraner kreve eget sertifikat. Mer detaljert informasjon om det finner du her.

 

 

Legg igjen en kommentar