Lønn

Det finnes ingen lov som sier hva du skal ha i lønn. Lønnen avtales i utgangspunktet fritt mellom deg og arbeidsgiveren din, eller ved tariffavtale. I noen bransjer finnes det avtaler om minstelønn, men dette gjelder for eksempel ikke i utelivsbransjen.

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og en fagforening om arbeids-og lønnsvilkår (definert i arbeidstvistlovens § 1 bokstav e)).

Tariffavtalen for utelivsbransjen heter Riksavtalen for hotell og restaurant eller Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter. Sjekk om din arbeidsgiver har inngått tariffavtale, da gjelder den minstelønnen som står i denne avtalen.

Du har krav på en skriftlig oversikt – en lønnsslipp – som forklarer hvor mye du har fått utbetalt og hvilke trekk som er gjort (for eksempel skatt).

Arbeidsgiveren din har som hovedregel ikke lov å trekke deg i lønn eller i feriepengene. Lovlige trekk er for eksempel skatt, innskudd til pensjons- eller sykekasser, forsikringspremier og fagforeningskontingent bestemt i tariffavtaler.

Legg igjen en kommentar