Kort og godt om arbeidsplan

Kjøre følgere,

Jobber du til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider du skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med din tillitsvalgte. Arbeidsplanen skal drøftes med tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før den trer i kraft. Unntaket er hvis det er finnes en tariffavtale på jobben din som sier noe annet.

Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for deg som arbeidstaker.

Kjedelig kanskje, men definitivt viktig!