2 kommentarer til «Hvem kan hjelpe meg?»

 1. Hei, jeg har en kjæreste på 19 år som jobber på Shell. Kontrakten hans er skrevet på 20%, ti timer hver uke.
  Men han jobber opp til 56 timer hver uke, og de fleste av vaktene er nattevakter fra 00.00-08.00. Han har heller aldri hatt pause selvom han jobber mer enn 5.5 timer og har heller aldri fått overtidsbetalt for at han jobber såpass mye. Er det ikke slik at dersom timene stiger over det som er skrevet i kontrakten så skal han få betalt 100% og overtidstilegg?
  Han tørr ikke og si ifra til sin arbeidsgiver for han mener at han vil da ikke gi han flere vakter.

  1. Hei Kine.

   Det skal fremkomme av arbeidsavtalen hva som er ens daglige og ukentlige arbeidstid, eller eventuelt vises til arbeidsplan/vaktliste slik at din kjæreste skal vite når han skal på jobb. Det skal også stå beskrevet hvor mange timer en skal arbeide i løpet av uken.

   Alminnelig arbeidstid(http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78151#Alminnelig_arbeidstid) er etter loven 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av syv dager. Arbeider en mer en dette jobber en overtid( http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78157) og skal ha et overtidstillegg på minimum 40 %. Men mange er omfattet av avtaler som gir et bedre vilkår enn arbeidsmiljøloven. Som f.eks at overtid er etter 37,5 time og/eller eksempelvis et høyere prosenttillegg enn 40% på overtidstillegget. Dette må dere undersøke internt.

   Arbeidstilsynet har påleggsmyndighet på bestemmelsene rundt arbeidstid og krav til arbeidsavtale (deriblant pause og overtid). Dere kan melde det som kritikkverdig forhold på dette skjema(https://tips.arbeidstilsynet.no/).

Legg igjen en kommentar