Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen, i samarbeid med arbeidstakere og deres tillitsvalgte. Det betyr at sjefen din skal sørge for at ingen blir syke eller skadet på jobb, og at ikke arbeidsmiljøet påfører deg uheldige belastninger på noen måte.

For mer informasjon om krav til helse, miljø og sikkerhet, se Arbeidsmiljøloven § 3-1

Les mer om trakassering, vold og trusler her.

2 kommentarer til «Helse, miljø og sikkerhet»

    1. Hei Dag. Arbeidsmiljøloven § 6-2(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_6#§6-2) lister opp verneombudets oppgaver. Du vil også finne mer informasjon om temaet på våre nettsider(http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78516) samt i orientering om medvirking og vernetjenesten(http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77736). Opplæring av verneombud er regulert i forskrift om organisering(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355#§3-18), ledelse og medvirkning § § 3-17 og 3-21(). Det følger av § 3-19 at: «Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.» Kriteriene man skal ta utgangspunkt i er bestemmelsene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-18(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355/KAPITTEL_3#§3-18), som omhandler hva opplæring skal inneholde.

Legg igjen en kommentar