Feriepenger

Feriepengene er 10,2 prosent av det du har fått utbetalt i lønn året før. Hvis du jobber et sted hvor det er inngått avtale om en femte ferieuke, er satsen 12 prosent. Feriepengene skal utbetales før hovedferien begynner. Det vanligste er at de blir utbetalt i juni.

Når du slutter eller bytter jobb, skal du ifølge ferieloven ha feriepenger utbetalt på siste lønningsdag før du slutter.

Legg igjen en kommentar