Dine plikter som arbeidstaker

Som arbeidstaker har du mange rettigheter, men også mange plikter. Du har rettigheter og plikter som avtalt med din arbeidsgiver i arbeidskontrakten, for eksempel hvor mye du får i lønn og når du skal møte på jobb.

I Arbeidsmiljøloven står det at du aktivt skal medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette innebærer blant annet at du skal:
– Bruke påbudt verneutstyr
– Si fra til arbeidsgiver og verneombudet med en gang hvis du oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse
– Avbryte arbeidet hvis det er fare for liv eller helse
– Si fra til arbeidsgiver eller verneombudet hvis du ser eller hører om trakassering eller diskriminering på jobb
– Si fra til arbeidsgiver hvis du blir skadet eller syk på grunn av jobben

Legg igjen en kommentar