Viktig pauseinfo

Hei bloggen!
Viktig pauseinfo:

Som arbeidstaker har du rett til minst én pause når du jobber mer enn fem og en halv time i løpet av en dag. Når den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være på minimum en halv time.

Kjedelig, men viktig.

Mer om pause.