Hjelp å få!

Hei!

Har du opplevd noe ugreit på jobben, men vet ikke helt om du tør å si fra eller hvem du eventuelt kan snakke med?

Det er mange som kan hjelpe deg. Ta det gjerne opp med sjefen din hvis du synes det er ok. Du  kan også snakke med verneombud eller tillitsvalgt. Har dere ikke tillitsvalgt, kan du ta direkte kontakt med en fagforening. Har du spørsmål om arbeidsmiljø kan du også kontakte Arbeidstilsynet.

Les mer om hvor du kan få hjelp her

Kort og godt om arbeidsplan

Kjøre følgere,

Jobber du til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider du skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med din tillitsvalgte. Arbeidsplanen skal drøftes med tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før den trer i kraft. Unntaket er hvis det er finnes en tariffavtale på jobben din som sier noe annet.

Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for deg som arbeidstaker.

Kjedelig kanskje, men definitivt viktig!